نمایشگاه آسانسور تهران

نمایشگاه آسانسور تهران
پنجمین نمایشگاه آسانسور و پله برقی از تاریخ 19 تیر لغایت 22 تیر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشود.
شرکت صنعت الکترونیک پژوه نیز به مانند هر سال در این نمایشگاه حضور فعال خواهد داشت.
غرفه شرکت صنعت الکترونیک پژوه در سالن 11-10 واقع شده است.
تاریخ درج: 1395/03/18